Labels

Monday, April 11, 2016

350 ஆண்டு பழமையான மரச்சிற்பங்கள்: திருப்புல்லாணி கோயிலில் சிற்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லாணி கோயிலில் உள்ள 350 ஆண்டுகள் பழமையான மரச்சிற் பங்கள் சேதுபதி மன்னர்களின் சிற்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இன்றும் திகழ்கின்றன.