Labels

Sunday, December 25, 2011

ஆடலரசன் குழுவினரின் பறையாட்டப் புகைப்படங்கள்டிசம்பர் 25 அன்று மே-17 அமைப்பினர் சார்பில் நடைபெற்ற முல்லைப்பெரியார் மீட்பு இயக்கத்தினர் நடத்திய பேரணியில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இதழியல் மாணவர் ஆடலரசன் குழுவினரின் பறையாட்டப் புகைப்படங்கள்.


  

 No comments:

Post a Comment